Handen ineengeslagen.

Opgelucht is ontstaan door een unieke samenwerking tussen RPS en De Long Alliantie Nederland (LAN). Beide partijen zetten zich dagelijks in om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Toch sterven er jaarlijks ruim 3.000 mensen door de gevolgen van blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Door de krachten te bundelen en gezamenlijk een uitgave van het boekje 'Opgelucht' uit te brengen hopen wij meer bewustzijn te creëren bij werkgevers en werknemers omtrent dit onderwerp, waarbij vooral de pragmatische insteek hoog in het vaandel staat.

Een ding is duidelijk. Dit is het moment om in actie te komen en blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk te voorkomen.

RPS NEDERLAND

RPS ANALYSE

Het doel van RPS analyse is om een bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige werkplek voor medewerkers. Daarmee streven we naar het voorkomen van beroepsgerelateerd verzuim, het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het in compliance zijn van onze opdrachtgevers.

Veilig en gezond wonen en werken

Bij RPS willen we maar één ding: een veilige en gezonde
werkplek voor iedereen. Daarmee streven we naar het voorkomen van
beroepsgerelateerd verzuim, het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het in
compliance zijn van onze opdrachtgevers.

Eigen laboratoria

Of het nu gaat om de arbeidshygiënisch-, milieutechnisch- of chemische- en microbiologische analyses. Met eigen laboratoria en geavanceerde meetapparatuur maken we risico’s meetbaar en ondersteunen we bij vervolgstappen. Zo dragen we bij aan een veilige en gezonde leef-, woon- en werkomgeving voor bedrijven, overheden en non-profitorganisaties.

Passend advies

Een team van analisten, milieu-inspecteurs, toxicologen en arbeidshygiënisten staat garant voor een breed dienstverleningsconcept. Samen met u zoeken we naar simpele oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken. Op basis van een praktische en zorgvuldige aanpak kunt u vertrouwen op nauwkeurig en objectief onderzoek en advies.

Verhuurservice

Wie zelf arbometingen of monsternames wil uitvoeren, kan bij ons terecht voor het huren van apparatuur. De apparatuur is gebruiksklaar en voorzien van kalibratierapporten van de originele leverancier.

Kwaliteitsborging

RPS maakt gebruik van genormeerde bemonsteringstechnieken. Ook voldoen de RPS-laboratoria aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria, zoals vastgelegd in NENEN-ISO/IEC 17025 en ISO 9001. Een overzicht van onze geaccrediteerde verrichtingen vindt u op de site van de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) onder registratienummer L192.

Long Alliantie Nederland (LAN)

De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van preventie en zorg van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longenveld, waaronder patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, onderzoekers en bedrijven, hun krachten.

De doelen van de LAN zijn:
• Het terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen.
• Het terugdringen van de ernst van hun ziekte en het aantal sterfgevallen als gevolg van chronische longaandoeningen.
• Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longaandoeningen.
Preventie werkgerelateerde longziekten

Jaarlijks sterven ruim 3000 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk (waaronder beroepslongziekten). Bij ca. 15% van de gevallen van zowel astma als COPD speelt werk een grote rol. De LAN wil voorkomen dat mensen een longziekte krijgen door hun werk. Dit kan enerzijds door bewustwording van de gevaren van stoffen bij werkgevers en werknemers in sectoren en anderzijds door bewustwording van het belang van arbeid bij artsen en andere zorgverleners en het verbeteren van de arbocuratieve samenwerking.

De LAN werkt hierin samen met een klankbordgroep beroepslongziekten met daarin onder andere vertegen-woordiging van longartsen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en andere deskundigen op het terrein van arbeid en gezondheid. In 2017 heeft de LAN samen met de klankbordgroep in kaart gebracht welke knelpunten er zijn als het gaat om het signaleren en voorkomen van beroepslongziekten. Hieruit is het Manifest Integrale Aanpak Beroepslongziekten opgesteld dat is te vinden op www.longalliantie.nl/manifest.