Handen ineengeslagen.

Opgelucht is ontstaan door een unieke samenwerking tussen RPS en De Long Alliantie Nederland (LAN). Beide partijen zetten zich dagelijks in om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Toch sterven er jaarlijks ruim 3.000 mensen door de gevolgen van blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Door de krachten te bundelen en gezamenlijk een uitgave van het boekje 'Opgelucht' uit te brengen hopen wij meer bewustzijn te creëren bij werkgevers en werknemers omtrent dit onderwerp, waarbij vooral de pragmatische insteek hoog in het vaandel staat.

Een ding is duidelijk. Dit is het moment om in actie te komen en blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk te voorkomen.

Het doel van RPS analyse is om een bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige werkplek voor medewerkers. Daarmee streven we naar het voorkomen van beroepsgerelateerd verzuim, het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het in compliance zijn van onze opdrachtgevers.

Wij gaan samen met klanten actief op zoek naar manieren om complexe zaken makkelijker te maken. Onze professionals hebben daarbij een overtuigend pragmatische instelling waarin verbinden centraal staat.

Consultancy

RPS beschikt over gecertificeerde arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen en arbeids- en organisatiedeskundigen. Onze professionals zullen altijd streven naar doeltreffende oplossingen en/of maatwerkadvies. Zij spreken zowel de taal van het bedrijfsleven als van overheden, brancheverenigingen en inspecties. Door het combineren van jarenlang vakmanschap met de modernste technieken bent u verzekerd van nauwkeurig en objectief onderzoek.

Laboratoria

In situaties waar gezondheid en tijd cruciaal zijn, staan wij voor u klaar om monsters te nemen en te analyseren. We beschikken over eigen laboratoria behorend tot de Nederlandse top voor arbeidshygiënisch-, milieutechnisch- en asbestonderzoek.

Verhuur

Wilt u zelf arbometingen of monsternames uitvoeren dan kunt u bij ons diverse apparatuur huren. De apparatuur is gebruiksklaar en voorzien van kalibratierapporten van de originele leverancier.

RPS-logo-2

Bekijk de video van Henri Willems. U begrijpt dan direct waarom wij in actie komen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.

''Jaarlijks overlijden er ruim 3.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan stoffen''

De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van preventie en zorg van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longenveld, waaronder patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, onderzoekers en bedrijven, hun krachten.

De doelen van de LAN zijn:
• Het terugdringen van het aantal mensen met chronische longaandoeningen.
• Het terugdringen van de ernst van hun ziekte en het aantal sterfgevallen als gevolg van chronische longaandoeningen.
• Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longaandoeningen.
Preventie werkgerelateerde longziekten

Jaarlijks sterven ruim 3000 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk (waaronder beroepslongziekten). Bij ca. 15% van de gevallen van zowel astma als COPD speelt werk een grote rol. De LAN wil voorkomen dat mensen een longziekte krijgen door hun werk. Dit kan enerzijds door bewustwording van de gevaren van stoffen bij werkgevers en werknemers in sectoren en anderzijds door bewustwording van het belang van arbeid bij artsen en andere zorgverleners en het verbeteren van de arbocuratieve samenwerking.

De LAN werkt hierin samen met een klankbordgroep beroepslongziekten met daarin onder andere vertegen-woordiging van longartsen, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten en andere deskundigen op het terrein van arbeid en gezondheid. In 2017 heeft de LAN samen met de klankbordgroep in kaart gebracht welke knelpunten er zijn als het gaat om het signaleren en voorkomen van beroepslongziekten. Hieruit is het Manifest Integrale Aanpak Beroepslongziekten opgesteld dat is te vinden op www.longalliantie.nl/manifest.

logo long alliantie Nederland