Samen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen

De arbeidshygiënisten van RPS hebben diepgaande kennis opgebouwd in het verstrekken van advies over arbeidshygiëne. We zijn er om organisaties te helpen bij het identificeren en beheren van diverse risico's op de werkplek, zo ook blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Onze gecertificeerde experts bieden begeleiding over een breed scala aan aspecten, waaronder gevaarlijke stoffen, microbiologische agentia, geluid en trillingen, klimaat en binnenmilieu. Door middel van een gestructureerde aanpak en praktische oplossingen ondersteunen we organisaties om te voldoen aan wettelijke voorschriften en normen, en om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen.

Onze dienstverlening op het gebied van arbeid hygiënisch advies omvat verschillende aspecten, waaronder het uitvoeren van risicoanalyses, het opstellen van registers en beleidsmaatregelen, het uitvoeren van metingen en onderzoeken, het verstrekken van advies over naleving van voorschriften en normen, en het bieden van voorlichting en training aan medewerkers.

Met onze expertise en toewijding streven we ernaar om waardevolle partners te zijn voor organisaties die een veilige en gezonde werkomgeving voor hun medewerkers willen.

Blootstelling in beeld

Met behulp van strategieën, apparatuur en analyses ontwikkelen we samen met u effectieve instructies en technische beheersmaatregelen. Zo krijgen wij de eventuele blootstelling helder in beeld. Onze geregistreerde arbeidshygiënisten en veiligheidsdeskundigen helpen bij het inventariseren van risico's vanuit verschillende disciplines.

Voor bodemverontreiniging bieden we binnen luchtmetingen volgens de laatste RIVM-protocollen aan, wat direct betrouwbare informatie geeft over mogelijke gezondheidsrisico's. Daarnaast bieden we mogelijkheden voor het huren van meet- en bemonsteringsapparatuur of het uitbesteden van meetwerk aan onze ervaren technici. Onze geaccrediteerde laboratoria zorgen voor de analyse van monsters, met resultaten die online beschikbaar zijn voor direct gebruik.

Vrijblijvend contact

Heeft u vragen over blootstelling? Of wilt u meer informatie over hoe om te gaan met blootstelling? Neem dan een kijkje op onze website hieronder en neem vrijblijvend contact op.