Voorkom blootstelling aan gevaarlijke stoffen op je werk

Ontvang nu je exemplaar van het inspirerende magazine Opgelucht 3

Helaas blijven veel bedrijven nalatig in het treffen van voldoende maatregelen om veilig en gezond met stoffen te werken. Hierbij gaat het niet alleen om bekende kankerverwekkende of giftige stoffen, zoals ammoniak, dieselrook en Chroom-6, maar ook om ogenschijnlijk onschuldige stoffen, zoals alledaagse schoonmaakmiddelen en natuurlijke stoffen zoals meelstof en schimmels. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen ook ziek kunnen worden door sensibilisering voor specifieke stoffen als gevolg van hoge blootstellingen.

De Long Alliantie Nederland (LAN) en RPS zetten zich dagelijks in om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Via ons platform 'Opgelucht' streven wij ernaar het bewustzijn te vergroten en verantwoord werken met stoffen zowel bij werknemers als werkgevers te bevorderen. Wij belichten het onderwerp vanuit verschillende perspectieven en voorzien in praktische tips en adviezen.

Wij nodigen u uit om in actie te komen en proactief maatregelen te nemen om zowel uzelf als uw collega's te beschermen tegen schadelijke stoffen. Door informatie te delen en samen te werken aan een cultuur van veiligheid, dragen we bij aan het waarborgen dat iedereen op de hoogte is van de juiste procedures en praktijken, en veilig en gezond hun loopbaan voortzet.

De magazines

Door de jaren heen zijn er drie verschillende edities Opgelucht gepubliceerd. De derde en meest recente editie 'Samen sterker voor blootstelling de bouw' is onlangs gelanceerd. Wilt u hier meer informatie over, of bent u benieuwd naar de voorgaande edities? Kijk dan hier beneden.

Samen sterker voor blootstelling in de bouw

De derde editie van Opgelucht richt zich op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de bouwsector. Het benadrukt de noodzaak van bewustwording en gedeelde verantwoordelijkheid. Met praktijkvoorbeelden van bedrijven, gesprekken met brancheorganisaties en tips van experts wordt de dringende behoefte aan verandering onderstreept.

Eigenaarschap nemen in veilig en gezond werken

In de tweede editie van Opgelucht staat het voorkomen van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen centraal. Diverse bedrijven delen hun aanpak, waarbij de nadruk ligt op het belang van samenwerking tussen de bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeid & organisatiedeskundige voor een effectieve aanpak.

Voorkom blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk

In de eerste editie van Opgelucht worden diverse perspectieven van het werken met (gevaarlijke) stoffen belicht. Daarnaast biedt het praktische tips en advies voor een preventieve aanpak.

Laatste nieuws

Bekijk hier het laatste nieuws en de komende evenementen waar de arbeidshygiënisten van RPS aanwezig zullen zijn.

RPS en de Long Alliantie Nederland lanceren preventiemagazine voor blootstelling in de bouw

Nieuwste editie ‘Opgelucht’ uitgereikt tijdens NVVA symposium Met het thema ‘Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen’ trapte het 32ste symposium van de…

Meer informatie

NVvA Symposium 2024

'Turbulentie: Nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen' - 10 & 11 april 2024 We bevinden ons in een tijdperk waarin technologieën in…

Meer informatie

NVVK Veiligheidscongres 2024

Veiligheid in transitie - 2 & 3 oktober 2024 De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en Safety&Health@Work gaan de krachten…

Meer informatie