Op 28 april is het zover. Door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is deze dag uitgeroepen tot jaarlijkse ‘Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (World Day for Safety and Health at Work). Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. En een uitgelezen kans om het bewustzijn rondom gezond en veilig werken te vergroten en preventie van beroepsziekten te bespreken met je collega’s. Gebruik hiervoor informatie uit de toolbox of met behulp van de veiligheidsheldenquiz op veiligheidsheld.nl.

Aanmelden kan nog voor het mini-symposium Stoffen 

Op woensdag 21 april 2021 organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen met VNO-NCW, de VNCI en de WECF, het halfjaarlijkse minisymposium Stoffen.

Dit jaar is het thema van het symposium: het Veiligheidsinformatieblad en de kansen en knelpunten die dit biedt voor gezond werken met stoffen. Onderdeel van het symposium is een paneldiscussie en er wordt ingegaan op praktijkervaringen. Ook worden instrumenten en communicatie rondom het Veiligheidsinformatieblad besproken en deelnemers gevraagd om het gesprek met elkaar aan te gaan!

Meld je aan!

Onvoldoende maatregelen voor werken met gevaarlijke stoffen bij composietbedrijven

Eind maart publiceerde Inspectie SZW een rapport waarin zij concluderen dat bedrijven die werken met composieten de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen onvoldoende kennen.

Daardoor bestaat er een kans dat hun werknemers gezondheidsschade oplopen als gevolg van blootstelling aan deze stoffen. Pas na herhaalde controles zag de Inspectie SZW verbeteringen bij een deel van de bedrijven. In het rapport lees je een uitgebreid verslag van de bevindingen en conclusies.

Lees meer!

(Nieuwsupdate April 2021: Wat doe jij op de Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op Werk?, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)