april 30, 2019 / Informatie

Introductie speldje om thema bespreekbaar te maken en houden

Zet u zich in om beroepsziekten te voorkomen? Tijdens het afgelopen congres voor de NVVA reikte Jan Kegelaer van RPS een bijzonder speldje uit aan Heidi Boussen, directeur gezond en veilig werken bij SZW. Met het dragen van dit speldje committeert zij zich aan het belang om beroepsziekten onder de aandacht te blijven houden. Doet u ook mee?

rps-nieuws-speldje-jan-kegelaer_WEB

Tijdens het afgelopen congres voor de NVVA ontving Heidi Boussen, directeur gezond en veilig werken bij SZW, uit handen van Jan Kegelaer, operationeel directeur RPS analyse bv een speldje.

Voorkomen van beroepsziekten

In Nederland wordt jaarlijks een groot aantal werknemers ziek of raakt arbeidsongeschikt door hun werk.  Dat blijkt onder meer uit het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jaarlijks komen er zo’n 20.000 medewerkers met een beroepsziekte bij.  Van arbeidshygiënisten tot veiligheidskundigen en van bedrijfsartsen tot HR-managers en beleidsmedewerkers. Iedereen zet zich in om dit te voorkomen.

Dialoog over beroepsziekten

Aandacht vragen voor het voorkomen van beroepsziekten is en blijft immers belangrijk. Maar dat is niet altijd even eenvoudig. Hoe ga je de dialoog aan met een werkgever? Hoe krijg je commitment op de werkvloer? Met het speldje draag je uit dat je je inzet om beroepsziekten te voorkomen. Het is bovendien een eyecatcher. Dat zorgt dat je het thema beroepsziekten op een plezierige en laagdrempelige manier bespreekbaar kan maken. En belangrijk: blijft de urgentie van de aanpak van beroepsziekten bij iedereen op het netvlies.

RPS-nieuws-speldje-cyril-2000-1000

Het speldje symboliseert aan de linkerkant het gevaarsymbool van CRM stoffen (kankerverwekkende, reprotoxische en mutagene stoffen) met symbolisch de streep van een verbodsbord erdoorheen. Aan de rechterkant in het groen de zijde waar we naartoe willen werken: een gezonde werkomgeving.

Doet u mee?

Vraag vandaag nog een speldje gratis aan. Ga naar het contactformulier op onze site en vermeld ‘Speldje’ bij onderwerp. Vul uw adresgegevens in bij opmerkingen.

Als tegenprestatie vinden wij het leuk te weten met welk doel je het speldje wilt ontvangen, zodat we dit op de opgelucht website kunnen plaatsen en daarmee een krachtige boodschap kunnen uitdragen om meer aandacht te vragen voor het voorkomen van beroepsziektes. Ook dit kunt u via het contactformulier bij ‘opmerkingen’ indienen.

RPS-nieuws-speldje-doosje