maart 9, 2020 / Geen categorie

Stof tot nadenken stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning

Werknemers die ziek worden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen hebben belang bij een snelle tegemoetkoming, zonder ingewikkelde rechterlijke procedures. Dat concludeert de onderzoekscommissie onder leiding van Ton Heerts, die in opdracht van het kabinet onderzocht hoe de afhandeling beroepsziekteclaims kan worden vereenvoudigd. De commissie onderstreept daarnaast het belang van goede preventie.

Elk jaar overlijden nog altijd 4.100 mensen door ongezond en onveilig werk. Vaak door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Slachtoffers die ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen hebben naast (vaak permanente) gezondheidsschade ook problemen met het verhalen van deze schade. Een beroepsziekteclaim is complex en duurt lang: gemiddeld ruim vier jaar en soms zelfs tien jaar of meer. Slachtoffers zijn vaak ook veel geld kwijt aan juridische en andere kosten. Kosten die bij erkenning niet altijd volledig vergoed worden.

Staatssecretaris Van Ark nam vandaag samen met Han Busker (FNV) en Hans de Boer (VNO-NCW) het rapport ‘Stof tot nadenken’ in ontvangst.

Van Ark: “Ik ben heel blij dat er nu een rapport ligt dat aandacht en erkenning vraagt voor de positie van slachtoffers van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het is niet uit te leggen dat mensen die het al zo zwaar hebben, zoveel moeite moeten doen om compensatie te krijgen. De onderzoekers onderstrepen het belang van een snelle tegemoetkoming zonder ingewikkelde rechterlijke procedures, evenals het belang van preventie. Terecht, want voorkomen is beter dan procederen en schade verhalen. Het is belangrijk dat slachtoffers zich beter gehoord weten en sneller als zodanig worden erkend. Het rapport doet aanbevelingen om hier met elkaar mee aan de slag te gaan.”

Het streven is voor de zomer een uitgebreide reactie op het rapport van de commissie Heerts aan de Tweede Kamer te sturen.

Bron: rijksoverheid.nl