november 11, 2021 / Events

Masterclass Blootstelling – 18 november 2021

Op 18 november aanstaande organiseert Deltalinqs in samenwerking met RPS een Masterclass Blootstelling. Een prioritair thema, ook van de Inspectie SZW. Een thema dat ook door bedrijven wordt omarmd als een belangrijk thema; bedrijven stellen veel in het werk om medewerkers te beschermen tegen schadelijke stoffen en toch vindt de Inspectie SZW soms nog genoeg zaken die verbetering behoeven. Regelmatig organiseren wij op dit thema workshops en masterclasses en willen ook nu een meer praktijkgerichte bijeenkomst organiseren waarin een aantal sprekers zijn medewerking heeft toegezegd om risico’s en casuïstiek te delen. U hoort:

  • Bernd Postma, algemeen directeur Delicia, is bereid om zijn verhaal te delen m.b.t. beroepsziekten, ontstaan door talkpoeder.
  • Dick Spreeuwers, directeur Nederlands Centrum voor Klinische Arbeidsgeneeskunde, betrokken bij Chroom-6 casussen Defensie en de Nederlandse Spoorwegen.
  • Patricia  Kros-de Bos, Kwaliteitsmanager Reym, risico’s als contractor m.b.t. blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
  • Joost van Rooij, voorzitter Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA), directeur Caesar Consult, treedt vaak op als getuigendeskundige, mede-eigenaar Chemrade.
  • Cyril Litjens, business development manager, arbeid & organisatiedeskundige en hoger veiligheidskundige, thema eigenaarschap nemen in veiligheid en gezondheid, tevens titel nieuwe oplage Opgelucht.
  • Dr. Rokus Renirie, beleidsmedewerker Gezond en Veilig werken, gaat kort in op verschillende activiteiten die vanuit SZW worden ondersteund om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Kernelementen van het beleid en enkele daarmee samenhangende activiteiten uit het recente Programma Preventie Beroepsziekten.

RPS is bekend van het boekje ‘Opgelucht’, dat zij samen met de longalliantie en het Ministerie uitbrengen.

Doelgroep

Deze praktijkgerichte bijeenkomst is bedoeld voor veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, HSSEQ-managers, directeuren, operationeel verantwoordelijken en overige belangstellenden.

Deelname

Deelname is gratis voor Deltalinqs-leden. Aanmelden kan via één van de onderstaande aanmeldbuttons. De bijeenkomst vindt online via MS Teams plaats. Uw aanmelding wordt geverifieerd en bij goedkeuring ontvangt u uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging met nadere informatie. In het geval van een afwijzing, laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten.

Datum en tijdstip: donderdag 18 november 2021 – 09:00 – 12:00

Locatie: MS Teams

Aanmeldperiode: donderdag 21 oktober 2021 – 12:00 – woensdag 17 november 2021 – 17:00