Diverse magazines met ieder een eigen invalshoek

Inmiddels zijn er diverse magazines verschenen met elk een andere invalshoek over hoe blootstelling door gevaarlijke stoffen op het werk te voorkomen. U heeft op deze pagina de mogelijkheid om 1 of meerdere magazines aan te vragen.

Magazine 1: Ademnood

In de uitgave ‘Ademnood – Longziekten als gevolg van werk’ komen 7 slachtoffers van longziekten als gevolg van werk aan het woord. Zij vertellen hun adembenemende verhalen, over hoe lang het duurt voor duidelijk is wat je mankeert, over het verliezen van je baan waar je van houdt, over het sociale isolement en het gevoel niet meer mee te tellen én over preventieve maatregelen.

Vijf politieke partijen geven hun visie over beroeps(long)ziekten. De Long Alliantie Nederland (LAN) en het Longfonds gaan in op wat er moet gebeuren om beroepslongziekten te voorkomen.

Magazine 2: Voorkomen van beroepslongziekten staat centraal

‘Opgelucht: Voorkomen van beroepslongziekten staat centraal’ is een gezamenlijke uitgave van RPS en de LAN en helpt bedrijven op weg naar een werkomgeving waarin het voorkomen van beroepslongziekten centraal staat.

Jaarlijks overlijden ruim vierduizend mensen aan de gevolgen van beroepsziekten, van wie ruim drieduizend door blootstelling aan stoffen. Dit zijn liefst vijf keer zoveel dodelijke slachtoffers als in het verkeer. Onnodig, want met de juiste inzichten en maatregelen is veel leed te voorkomen. Toch nemen veel bedrijven nog onvoldoende maatregelen om veilig en gezond met stoffen te werken.

Het gaat dan niet alleen kankerverwekkende en giftige stoffen, zoals ammoniak, dieselrook en chroom-6, maar ook over op het oog onschuldige stoffen, zoals alledaagse schoonmaakmiddelen en natuurlijke stoffen, zoals meelstof en schimmels.

Met de uitgave van ‘Opgelucht’ trekken beide partijen samen op om het bewustzijn en verantwoord werken met stoffen bij werknemers en werkgevers te vergroten. In de uitgave komen geïnterviewden aan het woord die beroepsziekten belichten vanuit een medische, juridische, gedragskundige en bedrijfsmatige invalshoek. Daarmee sluit het initiatief onder meer aan bij de bewustwordings- en voorlichtingscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verder komt de positie van de arbeidshygiënist uitgebreid aan bod en geeft een advocaat inzicht in het juridisch perspectief als het gaat om gezondheids- en veiligheidsclaims. Luchtvaartexpert Benno Baksteen completeert het geheel met de lessen die we kunnen leren uit de aanpak in het vliegverkeer.

Magazine 3: Eigenaarschap nemen in veilig en gezond werken

In het magazine Opgelucht: Eigenaarschap nemen in veilig en gezond werken nemen verschillende bedrijven ons mee op welke wijze zij de kans op een beroepsziekten door gevaarlijke stoffen willen voorkomen.

Het magazine geeft inzicht dat dit een gezamenlijke opgave / in spanning is van verschillende stakeholders binnen het bedrijf. Middels best practises, wordt u aan de hand genomen van verschillende oplossingen die deze bedrijven genomen hebben om bewustwording en preventieve maatregelen te nemen. Tevens wordt het belang benadrukt van een integrale aanpak door de vier kerndisciplines (Bedrijfsarts, Arbeidshygienist, Veiligheidskundige en Arbeid & organisatiedeskundige) om tot een effectieve aanpak te komen.

In het voorwoord, geschreven door staatssecretaris Tamara van Ark, wordt door haar benadrukt dat het een gezamenlijk belang is om zorg te dragen voor een gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en daarmee het aantal slachtoffers als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen afneemt.

U kunt de magazines via dit formulier online aanvragen. U kunt kiezen uit een digitale versie of papieren variant.
    DigitaalPapieren versie
    *Indien u meerdere magazines wilt aanvragen neem dan contact op met: giaani.paragh@rps.nl


    Allemaal1ste2de3de

    In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens verzoeken wij u akkoord te gaan met onderstaande.
    Ik ga akkoord met hetprivacy & cookiebeleid