De cijfers liegen er niet om; jaarlijks overlijden ruim vierduizend mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. Dit is onnodig, want met de juiste inzichten en maatregelen is veel leed te voorkomen.

RPS heeft een interactief spel ontwikkeld om binnen het bedrijf (vermoedens) van beroepsziekten bespreekbaar te maken. Dit spel is gebaseerd op het door RIVM ontwikkelde storybuildermodel dat is toegepast om verschillende beroeps-ziekten te analyseren die tot onderliggende oorzaken hebben geleid.

Het spel leent zich bij uitstek om op een prettige manier de dialoog aan te gaan over beroepsziekten met de stakeholders binnen het bedrijf. Dit spel is geïntroduceerd bij een netwerkbijeenkomst van het RiVM ‘Beroepsziekten: en ze werkten nog gezond en gelukkig?!’.

Wanneer zet je het beroepsziektenspel in?

  • om bewustzijn te creëren over beroepsziekten binnen het bedrijf.
  • een dialoog te starten over mogelijke vermoedens van beroepsziekten binnen het bedrijf.
  • om inzicht te krijgen op welke essentiële aspecten het bedrijf zich kan versterken om de kans op een beroepsziekte te verkleinen.

Werkwijze

Fase 1
In deze fase wordt met gemêleerde teamspelers (team van verschillende stakeholders) een ‘foto’ gemaakt van de beroepsziekte die gespeeld gaat worden.

Fase 2
In deze fase wordt door de spelers inzichtelijk gemaakt welke basis oorzaken mogelijk geleid hebben tot het oplopen van de beroepsziekten. In verschillende stappen wordt inzichtelijk gemaakt welke onderliggende oorzaken ten grondslag liggen aan de opgelopen beroepsziekten.

Fase 3
In deze fase wordt met het waarderen van de geïnventariseerde onderliggende oorzaken inzicht verkregen welke van deze aspecten juist de aandacht verdienen om in de toekomst dergelijke beroepsziekten te voorkomen.

Fase 4
In deze fase maken de spelers concreet welke acties genomen moeten worden bij de geïnventariseerde onderliggende oorzaken om de kans op de beroepsziekte te verkleinen.

  • Het spel kan gespeeld worden met maximaal 7 spelers, exclusief spelleider.
  • Meerdere groepen kunnen gelijktijdig het spel spelen. Hier zijn wel meerdere spelleiders voor nodig.
  • Tijdbesteding 1 dagdeel.

Interesse in het beroepsziektespel?

Heeft u interesse in het beroepsziektespel? Dan kunt u dit direct bij ons aanvragen via ons contactformulier. Het is uiteraard mogelijk om meerdere spellen tegelijkertijd aan te vragen.

Indien u dat wenst kunnen wij u ook begeleiden bij het uitvoeren van het spel.