Bruikbare adviezen & tips

De arbeidshygiënisten van RPS komen dagelijks op de meest uiteenlopende locaties, van operatiezaal tot aan afvaldepot en alles wat ertussen zit. Uit hun gecombineerde ervaring zijn een aantal vaak voorkomende knelpunten te benoemen.

Hier leest u een aantal van deze vaak voorkomende knelpunten en wat u eraan kunt doen om deze te voorkomen.

Registratie van stoffen

De eerste stap in het beoordelen van blootstellingsrisico’s is het in kaart brengen welke stoffen binnen een bedrijf worden gebruikt. Als zo’n register beschikbaar is, dient dat wel onderhouden te worden. Daar gaat het na het opzetten vaak mis. Er is geen systematiek ingebouwd om wijzigingen te registeren waardoor het register snel vervuild of achterhaald is.

Intern hierop handhaven bij de verantwoordelijken is geen overbodige luxe. Bij die controle is het soms ook nodig om letterlijk kasten open te trekken. Vaak staan daar nog voorraden van potjes en flesjes met uitgebannen producten, “maar die werken toch
zo goed”.

Persluchtpistool en bezem

Het persluchtpistool en de bezem worden op de werkvloer als erg handig ervaren; even snel met perslucht de werkplek of het productieonderdeel schoonblazen. Maar met name perslucht hoort bij onze grootste vijanden.

Het verwijderde stof wordt opgeblazen, wat resulteert in een grote piekblootstelling van de medewerker.

Ook bezems die gebruikt worden om schoon te maken veroorzaken ongewenste piekbelasting. Aanschaf van een goede, voor het doel geschikte stofzuiger is een veel veiliger alternatief, waarmee blootstelling vaak sterk gereduceerd kan worden.

Op papier klopt het

Vaak is goed nagedacht over procedures hoe een handeling verricht moet worden. Theorie en praktijk zijn echter weerbarstig. Echt in gesprek gaan met de mensen op de werkvloer levert vaak een ander beeld op; vanuit historie of praktische bezwaren wordt afgeweken van roulatieschema’s of veiligheidsvoorschriften. In zo’n geval is er geen sprake van sabotage. De medewerker oordeelt dat het sneller en efficiënter kan. Bij die overweging worden veiligheid en gezondheid niet altijd meegenomen.

Indirecte blootstelling

Een situatie die zich vaak bij lassers en in productieomgevingen voordoet. De medewerker die direct bij een werkzaamheid is betrokken wordt goed beschermd, maar zijn naaste collega, passant of assistent maakt geen gebruik van bescherming, waardoor zijn blootstelling veel hoger uitvalt.

Meer weten?

Wilt u nog meer advies en bruikbare tips? Vraag het ‘Opgelucht’ boekje nu direct online aan en lees alle verhalen, tips en adviezen van experts binnen een breed scala aan werkvelden.
Of neem contact met ons op voor een adviesgesprek met één van onze arbeidshygiënisten. Zij komen graag bij u langs om u en uw collega’s meer te vertellen over het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.

Wilt u liever direct advies en ondersteuning?

De arbeidshygiënisten van RPS staan voor u klaar met raad en daad. Komen uw medewerkers in aanraking met gevaarlijke stoffen of micro-organismen? Dan wilt u beroepsziekten voorkomen. Hiervoor is een goed beleid op arbeidshygiëne essentieel. RPS helpt uw bedrijf niet alleen bij het herkennen van chemische, fysische en biologische agentia. Ook bij het kwantificeren en beheersen daarvan. Zo werkt u aan veilige en gezonde werkomgeving.