Handen ineengeslagen.

Opgelucht is ontstaan door een unieke samenwerking tussen RPS en De Long Alliantie Nederland (LAN). Beide partijen zetten zich dagelijks in om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Toch sterven er jaarlijks ruim 3.000 mensen door de gevolgen van blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Door de krachten te bundelen en gezamenlijk een uitgave van het boekje 'Opgelucht' uit te brengen hopen wij meer bewustzijn te creëren bij werkgevers en werknemers omtrent dit onderwerp, waarbij vooral de pragmatische insteek hoog in het vaandel staat.

Een ding is duidelijk. Dit is het moment om in actie te komen en blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk te voorkomen.

Over RPS
In situaties waar gezondheid en tijd cruciaal zijn, staan de medewerkers van RPS analyse bv klaar om monsters te nemen en analyseren. Een breed scala aan specialisten voert blootstellingsonderzoeken, metingen en analyses uit en interpreteert deze. Zij identificeren voor bedrijven niet alleen honderden verbindingen, organische componenten, metalen en micro-organismen. Ook analyseren zij monsters op stof, kwarts en (asbest)vezels.

Verder biedt RPS analyse bv monsternameservice aan en verhuurt het professionele meet- en bemonsteringsapparatuur.

Geaccrediteerde laboratoria
RPS analyse bv beschikt over eigen laboratoria voor arbeidshygiënisch, milieutechnisch en asbestonderzoek. Deze maken gebruik van gevalideerde analyse- en onderzoeksmethoden. De analysepakketten zijn primair afgestemd op de Arbo- en milieuwetgeving. RPS analyse bv is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als inspectie-instelling en testlaboratorium.

Internationale expertise
RPS Nederland is onderdeel van RPS Group plc. Een Engels beursgenoteerd adviesbureau dat wereldwijd met 5.000 medewerkers actief is in milieu- en energieopgaven. RPS Group plc heeft 85 vestigingen verspreid over Australië, Canada, Engeland, Ierland, Nederland, Rusland, Verenigde Staten en Zuidoost-Azië.

Meer informatie over RPS vindt op de website van RPS.

RPS-logo-2

Bekijk de video van Henri Willems. U begrijpt dan direct waarom wij in actie komen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.

''Jaarlijks overlijden er ruim 3.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan stoffen''

Over De Long Alliantie Nederland
De Long Alliantie Nederland (LAN) is de federatieve vereniging op het gebied van preventie en zorg van chronische longaandoeningen. Binnen de LAN bundelen partijen uit het longenveld, zoals patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, onderzoekers en bedrijven hun krachten.

De doelen van de LAN zijn

  • Het terugdringen van het aantal mensen
    met chronische longaandoeningen.
  • Het terugdringen van de ernst van hun ziekte en het aantal sterfgevallen als gevolg van chronische longaandoeningen.
  • Het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met chronische longaandoeningen.

Meer informatie vindt u op de website van De Long Alliantie Nederland.

logo long alliantie Nederland