Voorkomen van beroepslongziekten staat centraal

‘Opgelucht’ is een gezamenlijke uitgave van RPS en de LAN en helpt bedrijven op weg naar een werkomgeving waarin het voorkomen van beroepslongziekten centraal staat.

Jaarlijks overlijden ruim vierduizend mensen aan de gevolgen van beroepsziekten, van wie ruim drieduizend door blootstelling aan stoffen. Dit zijn liefst vijf keer zoveel dodelijke slachtoffers als in het verkeer. Onnodig, want met de juiste inzichten en maatregelen is veel leed te voorkomen. Toch nemen veel bedrijven nog onvoldoende maatregelen om veilig en gezond met stoffen te werken.

Het gaat dan niet alleen kankerverwekkende en giftige stoffen, zoals ammoniak, dieselrook en chroom-6, maar ook over op het oog onschuldige stoffen, zoals alledaagse schoonmaakmiddelen en natuurlijke stoffen, zoals meelstof en schimmels.

Met de uitgave van ‘Opgelucht’ trekken beide partijen samen op om het bewustzijn en verantwoord werken met stoffen bij werknemers en werkgevers te vergroten. In de uitgave komen geïnterviewden aan het woord die beroepsziekten belichten vanuit een medische, juridische, gedragskundige en bedrijfsmatige invalshoek. Daarmee sluit het initiatief onder meer aan bij de bewustwordings- en voorlichtingscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Verder komt de positie van de arbeidshygiënist uitgebreid aan bod en geeft een advocaat inzicht in het juridisch perspectief als het gaat om gezondheids- en veiligheidsclaims. Luchtvaartexpert Benno Baksteen completeert het geheel met de lessen die we kunnen leren uit de aanpak in het vliegverkeer.

U kunt de uitgave via dit formulier online aanvragen. U kunt kiezen uit een digitale versie of papieren variant.
DigitaalPapieren versie
*Indien u meerdere magazines wilt aanvragen neem dan contact op met: giaani.paragh@rps.nl

In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens verzoeken wij u akkoord te gaan met onderstaande.
Ik ga akkoord met het privacy & cookiebeleid